Alexandra Burke's panel show appearances

Alexandra Burke (born 1988-08-25[ref]) has appeared in 6 episodes between 2010-2014. Alexandra Burke on Wikipedia.

2010
2011
2012
2013
2014
  1. 2014-06-12 / Loose Women
  2. 2012-05-29 / Loose Women
  3. 2012-03-15 / Celebrity Juice
  4. 2011-12-22 / Loose Women
  5. 2010-05-21 / Loose Women
  6. 2010-02-08 / Loose Women